We’re hiring: social media & content specialist (Polish only)

We’re looking for a part-time worker to support our new project „Allied Business – LGBT-friendly places in Poland”. This offer is in Polish only.

Social media & content specialist

(praca zdalna, część etatu, luty-czerwiec 2023)

KIM JESTEŚMY?

Fundacja Pro Diversity to wiodąca polska organizacja pozarządowa zajmująca się tematyką LGBTQ w biznesie. Nasze działania skupiają się na wspieraniu organizacji w tworzeniu miejsc pracy przyjaznych osobom nieheteronormatywnym, wspieraniu biznesów promujących się jako LGBTQ-friendly oraz budowaniu świadomości znaczenia korzystania z oferty takich firm w środowisku osób nieheteronormatywnych. Aktualnie Pro Diversity realizuje projekt „Biznes Sojuszniczy – miejsca przyjazne osobom LGBT w Polsce”. Projekt ten finansowany jest z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

KOGO SZUKAMY?

W związku z realizacją projektu poszukujemy samodzielnej osoby na stanowisko social media & content specialist, która zatrudniona będzie w projekcie do czerwca 2023 roku w niepełnym wymiarze godzin w formule pracy zdalnej na umowie cywilno-prawnej.

Do podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej będzie należało:

 • prowadzenie kont społecznościowych Fundacji oraz Projektu w serwisach facebook, twitter
  i instagram (język polski i angielski),
 • przygotowywanie krótkich informacji ze świata biznesu i LGBTQ na potrzeby strony www Fundacji (głównie język angielski),
 • wsparcie koordynatorki Projektu w dystrybucji informacji prasowych (głównie język polski).

Idealna osoba na tym stanowisku posiada:

 • doświadczenie w prowadzeniu kont społecznościowych w w/w serwisach,
 • umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie B2,
 • zdolność pisania krótkich tekstów w języku angielskim na zadany temat na podstawie źródeł,
 • motywację w samodzielnym realizowaniu powierzonych zadań,
 • wiedzę dotyczącą prawidłowego przygotowywania grafik na potrzeby mediów społecznościowych,
 • świetną umiejętność pisania w języku polskim.

Mile widziane są także:

 • zainteresowanie tematyką praw człowieka i praw osób LGBTQ,
 • chęć rozwoju w tematyce styku biznesu i środowiska LGBTQ,
 • umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie C1.

CO OFERUJEMY?

Osobie zatrudnionej oferujemy:

 • pracę zdalną na podstawie umowy cywilno-prawnej do czerwca 2023 roku,
 • możliwość uczestnictwa w innowacyjnych działaniach biznesowych,
 • brak kontroli czasu pracy – rozliczamy Cię z efektów a nie godzin pracy,
 • wynagrodzenie brutto w wysokości 260 euro/miesięcznie.

JAK APLIKOWAĆ?

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie zgłoszenia drogą mailową na adres contact@prodiversity.pl w terminie do 15 stycznia 2023. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • CV osoby zgłaszającej się (pamiętaj o klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych),
 • przykładowe posty przygotowane i opublikowane w serwisach społecznościowych facebook i instagram (max po 3 posty z każdego),
 • próbkę jakiegokolwiek tekstu w języku angielskim, napisanego przez osobę zgłaszającą się, o długości min 1000 i max 1500 znaków.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. Pro Diversity jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W sposób szczególny zachęcamy do aplikowania osoby nieheteronormatywne oraz kobiety.

POBIERZ OFERTĘ PRACY W PDF.